Každá realitná kancelária RE/MAX je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná a partneri predaja RE/MAX sú nezávislí podnikatelia. Ochranná známka RE/MAX Expert je prevádzkovaná spoločnosťou IDECO s. r. o., so sídlom Molecova 4/C, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 45 535 078, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici Oddiel: Sro, Vložka č.: 18754/S, v ktorej mene koná Ing. Drahomír Ďurina a Mgr. Zuzana Ďurinová, konatelia spoločnosti.

RE/MAX Expert